mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality > Nabídka semináře

Nabídka seminářeDatum konání:
30.11.2016

Nabídka semináře

k možnostem čerpání dotací z Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tento operační program podporuje intervence nehmotného charakteru a s jeho pomocí může obec například:

 

  • Realizovat aktivity v rámci sociálního začleňování
  • Zlepšit situaci v sociálně vyloučených lokalitách
  • Podporovat návrat nezaměstnaných a neaktivních osob na trh práce
  • Zřídit dětskou skupinu pro děti ve věku od 1 roku až do zahájení školní docházky
  • Modernizovat a rozvíjet správu obce
  • Podporovat sociální služby
  • Začít sociálně podnikat
  • Zvyšovat rovný přístup
  • Vytvořit či otestovat sociální inovaci
  • Čerpat prostředky v rámci tzv. místní akční skupiny

Seminář je určen pro obce v rámci správního obvodu ORP , pro zástupce z řad příspěvkových organizací, místních nestátních neziskových organizací, vzdělávacích institucí, podnikatelského sektoru a dalších.

Termín konání semináře leden 2017, MěÚ Semily. Přesný termín a místo bude upřesněno dle počtu účastníků.

Prosíme o vyplnění a vrácení návratky do 30.11.2016 na adresu:

MěÚ Semily, Ing. Dvořáková – ORSM, Husova 82, 513 01 Semily

Nebo e-mailem na adresu: dvorakova@mu.semily.cz

V případě dotazů kontaktujte: Ing.Dvořákovou, ORSM, tel. 481 629 219  nebo 725 997 231.

 Nabídka semináře.doc


Vodovod - hlášení poruch

tel. 481 688 153, 732 503 879

Údržba místních komunikací, zimní protahování

tel. 773 744 997

Bankovní spojení:

Číslo účtu obce, pro platbu poplatků: 165922425/0300
Variabilní symbol (VS):
1(Záhoří), 2(Smrčí), 3(Pipice), 4(Dlouhý), 5(Proseč) + číslo popisné
(příklad: poplatník na adrese Smrčí 32 uvede VS 232)

e-mail - kontakty

e-mailový kontakt na místní knihovnu
zahorkni@seznam.cz

e-mailový kontakt na zastupitelstvo obce a starostku
starostkazahori@tfnet.cz

Ve věcech úředních e-mailový kontakt
ouzahori@tfnet.cz

TSM Semily s.r.o.