mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality > Pozvánka na II. Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Záhoří

Pozvánka na II. Veřejné zasedání zastupitelstva Obce ZáhoříDatum konání:
13.6.2017

                          Pozvánka na II. Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Záhoří,                                                          
která se koná

ve středu  21.06.2017 v 17:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Záhoří, Smrčí 32

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Schválení:  

·        Závěrečného účtu obce za rok 2016 včetně zprávy Libereckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

·        rozpočtového opatření č. 01/17

·        účetní závěrky Obce Záhoří  za rok 2016

      4.  Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Záhoří za rok 2016, včetně      

           Zprávy o provedené veřejnoprávní  kontrole za rok 2016

      5.  Zveřejnění záměru prodeje pozemků, smlouvy o zřízení věcného břemene

      6.  Dotace  z rozpočtu obce - smlouvy

      7.  Různé informace

      8.  Závěr

 

Ve Smrčí dne 13.06.2017                                          Koucká Miloslava - starostka


Vodovod - hlášení poruch

tel. 481 688 153, 732 503 879

Údržba místních komunikací, zimní protahování

tel. 773 744 997

Bankovní spojení:

Číslo účtu obce, pro platbu poplatků: 165922425/0300
Variabilní symbol (VS):
1(Záhoří), 2(Smrčí), 3(Pipice), 4(Dlouhý), 5(Proseč) + číslo popisné
(příklad: poplatník na adrese Smrčí 32 uvede VS 232)

e-mail - kontakty

e-mailový kontakt na místní knihovnu
zahorkni@seznam.cz

e-mailový kontakt na zastupitelstvo obce a starostku
starostkazahori@tfnet.cz

Ve věcech úředních e-mailový kontakt
ouzahori@tfnet.cz

TSM Semily s.r.o.