mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality > Informace k volbám do zastupitelstev obcí 15.-.16. října 2010

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 15.-.16. října 2010Datum konání:
3.9.2010

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 15.-.16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). V širším pojetí se voleb do zastupitelstev obcí dotýká také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Termín voleb
Prezident republiky Václav Klaus podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro Obec Záhoří pro volby do zastupitelstva Obce Záhoří
Na základě ustanovení § 15 pís. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme:
Pro Obec Záhoří je stanoven 1 volební okrsek se sídlem Smrčí 32, budova Obecního úřadu Záhoří, zasedací místnost:


Vodovod - hlášení poruch

tel. 481 688 153, 732 503 879

Údržba místních komunikací, zimní protahování

tel. 773 744 997

Bankovní spojení:

Číslo účtu obce, pro platbu poplatků: 165922425/0300
Variabilní symbol (VS):
1(Záhoří), 2(Smrčí), 3(Pipice), 4(Dlouhý), 5(Proseč) + číslo popisné
(příklad: poplatník na adrese Smrčí 32 uvede VS 232)

e-mail - kontakty

e-mailový kontakt na místní knihovnu
zahorkni@seznam.cz

e-mailový kontakt na zastupitelstvo obce a starostku
starostkazahori@tfnet.cz

Ve věcech úředních e-mailový kontakt
ouzahori@tfnet.cz

TSM Semily s.r.o.