mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 7 12 18

700 let osady Dlouhý

Datum konání: 25. 11. 2017

Plakat_700_let_zmenseno.jpg


Publikováno 9. 11. 2017 10:54

změna územního plánu, Distribuce ČEZ

Datum konání: 25. 9. 2017

img168.jpgimg170.jpg

img171.jpg


Publikováno 25. 9. 2017 11:31

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Datum konání: 10. 9. 2017

sběrkomu2.jpg

sběrkomu1.jpg


Publikováno 29. 8. 2017 12:16

Pozvánka na II. Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Záhoří

Datum konání: 13. 6. 2017

                          Pozvánka na II. Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Záhoří,                                                          
která se koná

ve středu  21.06.2017 v 17:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Záhoří, Smrčí 32

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Schválení:  

·        Závěrečného účtu obce za rok 2016 včetně zprávy Libereckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

·        rozpočtového opatření č. 01/17

·        účetní závěrky Obce Záhoří  za rok 2016

      4.  Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Záhoří za rok 2016, včetně      

           Zprávy o provedené veřejnoprávní  kontrole za rok 2016

      5.  Zveřejnění záměru prodeje pozemků, smlouvy o zřízení věcného břemene

      6.  Dotace  z rozpočtu obce - smlouvy

      7.  Různé informace

      8.  Závěr

 

Ve Smrčí dne 13.06.2017                                          Koucká Miloslava - starostka


Publikováno 14. 6. 2017 14:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Mateřské škole Záhoří

img133.jpeg

img132.jpeg


Publikováno 23. 3. 2017 16:26

Sdělení MMN, a.s., nemocnice Semily

Dopis obcím.pdf


Publikováno 20. 3. 2017 16:57

Veřejné zasedání obce Záhoří

Datum konání: 22. 3. 2017

1.VZ.2017-pozvánka


Publikováno 14. 3. 2017 14:06

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu

Územní samosprávný celek oznamuje  zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2018-2021 v elektronické podobě  na webových stránkách obce v odkazu "úřední deska". Do  listinné podoby je možno nahlédnout v úředních dnech na Obecním úřadě Záhoří, Smrčí 32, 513 01 Semily.

Územní samosprávný celek oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2017 v elektronické podobě na webových stránkách obce v odkazu "úřední deska". Do listinné podoby je možno nahlédnout v úředních dnech na Obecním úřadě Záhoří, Smrčí 32, 513 01 Semily.


Publikováno 27. 2. 2017 14:27

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.pdf


Publikováno 13. 1. 2017 10:44

Finanční správa - zaslání údajů pro placení daně z nemovitých věcí

Finanční správa - Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky


Publikováno 13. 1. 2017 10:41

Novější 1 3 7 12 18

Vodovod - hlášení poruch

tel. 481 688 153, 732 503 879

Údržba místních komunikací, zimní protahování

tel. 773 744 997

Bankovní spojení:

Číslo účtu obce, pro platbu poplatků: 165922425/0300
Variabilní symbol (VS):
1(Záhoří), 2(Smrčí), 3(Pipice), 4(Dlouhý), 5(Proseč) + číslo popisné
(příklad: poplatník na adrese Smrčí 32 uvede VS 232)

e-mail - kontakty

e-mailový kontakt na místní knihovnu
zahorkni@seznam.cz

e-mailový kontakt na zastupitelstvo obce a starostku
starostkazahori@tfnet.cz

Ve věcech úředních e-mailový kontakt
ouzahori@tfnet.cz

TSM Semily s.r.o.