mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 7 12 18

Informace o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

Datum konání: 26. 1. 2018 - 27. 1. 2018

 

Obecní úřad ZÁHOŘÍ

Smrčí čp. 32, 513 01 Semily

 

 

 

informace pro voliče

o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

                                                                                

 

Starosta obce ZÁHOŘÍ podle § 34 odst. 1 písm. b) zák. č. 275/2012 Sb.,  o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce

 

oznamuje:                                                                                                                                                         druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:

v pátek        dne 26. ledna 2018         od 14.00 hodin do 22.00 hodin a   v sobotu      dne 27. ledna 2018         od   8.00 hodin do 14.00 hodin

 

1.        Místem konání volby      

ve volebním okrsku         č.1

je volební místnost          Smrčí čp. 32 – Obecní  úřad

 

 

 

2.        Hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů pro druhé kolo volby prezidenta budou voličům vydávány ve volebních místnostech.

 

3.        Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).

 

 

 

Ve Smrčí dne 15.01.2018                                                      Miloslava Koucká - starostka

                       

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne  15.01.2018

 


Publikováno dnes v 18:15

Tisková zpráva Finanční správy

TZ_DNV - termín pro podání DAP se blíží.docx


Publikováno včera v 13:29

Pozvánka na IV. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Záhoří dne 13.12.2017

doc00020620171205133951.pdf


Publikováno 5. 12. 2017 13:57

700 let osady Dlouhý

Datum konání: 25. 11. 2017

Plakat_700_let_zmenseno.jpg


Publikováno 9. 11. 2017 10:54

změna územního plánu, Distribuce ČEZ

Datum konání: 25. 9. 2017

img168.jpgimg170.jpg

img171.jpg


Publikováno 25. 9. 2017 11:31

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Datum konání: 10. 9. 2017

sběrkomu2.jpg

sběrkomu1.jpg


Publikováno 29. 8. 2017 12:16

Pozvánka na II. Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Záhoří

Datum konání: 13. 6. 2017

                          Pozvánka na II. Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Záhoří,                                                          
která se koná

ve středu  21.06.2017 v 17:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Záhoří, Smrčí 32

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Schválení:  

·        Závěrečného účtu obce za rok 2016 včetně zprávy Libereckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

·        rozpočtového opatření č. 01/17

·        účetní závěrky Obce Záhoří  za rok 2016

      4.  Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Záhoří za rok 2016, včetně      

           Zprávy o provedené veřejnoprávní  kontrole za rok 2016

      5.  Zveřejnění záměru prodeje pozemků, smlouvy o zřízení věcného břemene

      6.  Dotace  z rozpočtu obce - smlouvy

      7.  Různé informace

      8.  Závěr

 

Ve Smrčí dne 13.06.2017                                          Koucká Miloslava - starostka


Publikováno 14. 6. 2017 14:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Mateřské škole Záhoří

img133.jpeg

img132.jpeg


Publikováno 23. 3. 2017 16:26

Sdělení MMN, a.s., nemocnice Semily

Dopis obcím.pdf


Publikováno 20. 3. 2017 16:57

Veřejné zasedání obce Záhoří

Datum konání: 22. 3. 2017

1.VZ.2017-pozvánka


Publikováno 14. 3. 2017 14:06

Novější 1 3 7 12 18

Vodovod - hlášení poruch

tel. 481 688 153, 732 503 879

Údržba místních komunikací, zimní protahování

tel. 773 744 997

Bankovní spojení:

Číslo účtu obce, pro platbu poplatků: 165922425/0300
Variabilní symbol (VS):
1(Záhoří), 2(Smrčí), 3(Pipice), 4(Dlouhý), 5(Proseč) + číslo popisné
(příklad: poplatník na adrese Smrčí 32 uvede VS 232)

e-mail - kontakty

e-mailový kontakt na místní knihovnu
zahorkni@seznam.cz

e-mailový kontakt na zastupitelstvo obce a starostku
starostkazahori@tfnet.cz

Ve věcech úředních e-mailový kontakt
ouzahori@tfnet.cz

TSM Semily s.r.o.