mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Odkazy > Poslanci a Senátoři

Poslanci a senátoři

Zdeněk Mach
poslanec PS Parlamentu ČR za ODS 
www.ods.cz 
www.psp.cz

každé 1. pondělí v měsíci 14:00-17:00
zasedácí místnost MěÚ Turnov, č. 215
poslanecká kancelář: Riegrovo nám. 16, 513 01 Semily
Možné domluvit schůzku s asistentem na tel. čísle  481 623 355.

Pavel Ploc
poslanec PS Parlamentu ČR za ČSSD
předseda Podvýboru pro mládež a sport,  
www.cssd.cz 
www.psp.cz

každé 2. pondělí v měsíci 14:00-17:00
zasedácí místnost MěÚ Turnov, č. 215
Možné domluvit schůzku s asistentem Jiřím Rázlem na tel. čísle 720 407 199.

PhDr. Jaromír Jermář
senátor Senátu Parlamentu ČR za ČSSD
www.jaromir-jermar.cz
www.senat.cz

regionální senátorská kancelář: Antonína Dvořáka 293 (vedle CHKO), Turnov
každé úterý 8:00-12:00 a 13:00-17:00

regionální senátorská kancelář: Husova 192/13, Mladá Boleslav
každé pondělí 8:00-12:00 a 13:00-17:00
tel. 326 323 544 a 603 934 746, jermar.asistent@seznam.cz

Mgr. Ivana Paukertová
senátorka
www.paukrtova.cz 
www.senat.cz

 

 

Vodovod - hlášení poruch

tel. 481 688 153, 732 503 879

Údržba místních komunikací, zimní protahování

tel. 773 744 997

Bankovní spojení:

Číslo účtu obce, pro platbu poplatků: 165922425/0300
Variabilní symbol (VS):
1(Záhoří), 2(Smrčí), 3(Pipice), 4(Dlouhý), 5(Proseč) + číslo popisné
(příklad: poplatník na adrese Smrčí 32 uvede VS 232)

e-mail - kontakty

e-mailový kontakt na místní knihovnu
zahorkni@seznam.cz

e-mailový kontakt na zastupitelstvo obce a starostku
starostkazahori@tfnet.cz

Ve věcech úředních e-mailový kontakt
ouzahori@tfnet.cz

TSM Semily s.r.o.