mapa
Drobečková navigace

Úvodní strana > Kultura a sport - archiv

Kultura a sport - archiv

V sobotu 21.5.2011 se před budovou obecního úřadu ve Smrčí konalo od 13:30 hodin SOUSEDSKÉ POSEZENÍ PŘI DECHOVCE. O zábavu se postarala dechová kapela SlaKreBi BAND. Občerstvení zajistil koloniál Smrčí. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci této akce.

Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu

Divadelní představení Don Quijote de la Ancha

V pátek 29.4.2011 proběhlo v sokolovně na Dlouhém divadelní představení, didaktická klauniáda "Don Quijote de la Ancha" , v režiji Bolka Polívky, v hlavní roli světový chůdoherec Lennoire Montaine. Po divadle zahrála k tanci a poslechu dechová kapela SlaKreBi BAND. Bohaté občerstvení zajistil TJ Sokol Dlouhý.

Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu  

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a betléma.

První adventní neděli 28.listopadu 2010, proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromku, před budovou Obecního úřadu ve Smrčí, a betléma Profesora Hrachy, vystaveného na chodbě obecního úřadu.
K předvánoční atmosféře zahrála dechová kapela SlaKreBi BAND, písně adventní i známé vánoční koledy. U stromku zazpívaly místní děti koledy. Po slavnostním rozsvícení, bylo připraveno pro všechny návštěvníky drobné občerstvení.
Díky patří všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci tohoto krásného předvánočního setkání.

Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu  

Vítání občánků

Na Obecním úřadě v zasedací místnosti se 11.2.2009 uskutečnilo slavnostní vítání občánků. Paní starostka M . Koucká uvítala do života a do obce tyto děti- Vindyšová Viktorka, Halamová Terezka, Preisslerová Eliška, Plíhal Jaroslav a omluveni Antosz Lukáš, Savara Ondřej, Felixová Anna.

K příjemné atmosféře přispěly děti z místní Mateřské školy pod vedením paní ředitelky
I. Medkové a paní učitelky I. Erbenové. Vystoupení dětí bylo moc pěkné.

Fota z akcí kultury a sportu

Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu

Vítání občánků 2010

Dne 2.července 2010 se uskutečnilo slavnostní vítání nově narozených občánků obce Záhoří. Do budovy Obecního úřadu ve Smrčí se dostavili a pamětní knihu obce zde podepsali rodiče osmi dětí, které do života uvítala paní starostka Miloslava Koucká.
Přivítáni byli:
Jan Zembol
Nick Vágenknecht
Ella Černá
Daniela Bucharová
Filip Vepřek
Kryštof Saska
Martin Holub
Martin Nejedlo

Vítání občánků bylo zpestřeno o vystoupení dětí z Mateřské školky v Pipicích pod vedením paní ředitelky Y. Medkové a paní učitelky I. Erbenové, které se všem velmi líbilo. Děkujeme.

Fota z akcí kultury a sportu

 

Fota z akcí kultury a sportu

Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu  

Sobotní odpoledne při dechovce

V sobotu 10.července 2010 se v sokolovně v Záhoří uskutečnilo Tradiční setkání seniorů a ostatních občanů. Celá akce odstartovala průvodem s dechovou hudbou od Obecního úřadu ve Smrčí přes Pipice až do Záhoří k místní sokolovně. K poslechu a tanci nám zahrála dechová kapela SlaKreBi BAND s kapelníkem Danielem Bismilerem, která při této příležitosti zároveň oslavila roční výročí jejího založení a dále také dechová hudba Desanka z Desné v Jizerských horách s kapelníkem Miroslavem Doležalem a um.vedoucím Václavem Kházem. I přes opravdu horké počasí se průvodu zúčastnilo několik desítek spoluobčanů a mnozí další čekali a mávali u silnice. V sokolovně bylo pro všechny účastníky připraveno bohaté občerstvení a další kulturní program. Nejprve zahrály obě výše zmíněné kapely, které roztancovaly sál. Posléze následovalo vystoupení mažoretek seniorek „ Dámy v letech“ z Košťálova. Toto energické a zábavné vystoupení rozveselilo všechny přítomné. Celá událost byla zakončena konzumací sektu na oslavu 1 roku od založení SlaKreBi BANDU. Zastupitelé obce, kteří stáli za uskutečněním této akce byli od BANDU obdarování památečními skleněnými poháry. Celá akce se nesla v přátelském a veselém duchu. Díky patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a realizaci tohoto setkání. Za finanční podporu děkujeme firmě Tarmac CZ a.s., OVV ČSSD Semily, OÚ Záhoří.

Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu
Fota z akcí kultury a sportu Fota z akcí kultury a sportu

Vodovod - hlášení poruch

tel. 481 688 153, 732 503 879

Údržba místních komunikací, zimní protahování

tel. 773 744 997

Bankovní spojení:

Číslo účtu obce, pro platbu poplatků: 165922425/0300
Variabilní symbol (VS):
1(Záhoří), 2(Smrčí), 3(Pipice), 4(Dlouhý), 5(Proseč) + číslo popisné
(příklad: poplatník na adrese Smrčí 32 uvede VS 232)

e-mail - kontakty

e-mailový kontakt na místní knihovnu
zahorkni@seznam.cz

e-mailový kontakt na zastupitelstvo obce a starostku
starostkazahori@tfnet.cz

Ve věcech úředních e-mailový kontakt
ouzahori@tfnet.cz

TSM Semily s.r.o.