Česky Polski
Vesnice roku 2013
Vítěz v kategorii
Oranžová stuha
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Záhoří, okr. Semil

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Záhoří, okr. SemilDatum konání:
16.4.2012

Obec Záhoří v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

„Mateřská škola Záhoří, okr. Semily, Záhoří-Pipice čp.33, 513 01 Semily“

Dnem 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011Sb., kterým se mění zákon číslo 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se v §166 zavádí nově funkční období v délce šesti let. Přechodná ustanovení zákona č. 472/2011Sb. v bodě 5) stanoví, že výše uvedeným ředitelům, kteří ke dni účinnosti novely (tj. k 1.1.2012) vykonávají činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31.července 2012.

Podmínky konkurzu, viz příloha

vyhlášení konkurzu


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář