Vesnice roku 2013
Vítěz v kategorii
Oranžová stuha
Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Kulturní léto 2019 v Semilech

Datum konání: 1. 6. 2019 - 30. 9. 2019

Více

Publikováno 20. 5. 2019 11:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Přehled uzavírek v souvislosti s Rally Bohemia 2019

Datum konání: 12. 7. 2019 - 14. 7. 2019

Více

Publikováno 10. 5. 2019 10:07

Zdravotní ústav informuje- nabídka rozborů vody z vlastní studny

Mezi lidmi je velký zájem o informaci, jakou kvalitu má voda ve vlastních zdrojích (studny, vrty), jen nebývá povědomí jak a kde takový rozbor zajistit. V rámci služeb Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí nyní pro soukromé osoby informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu. Více informací - viz přílohy.

Více

Autor: ZÚ Publikováno 17. 4. 2019 15:40

Ministerstvo vnitra informuje, informace ke spolkům

Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit. Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy. Více informací - viz přiložený informační leták

Více

Autor: MV Publikováno 12. 4. 2019 11:52

Územní plán obce - informace

Zastupitelstvo obce usnesením č. 12/19 schválilo, na základě obdržených stanovisek pořizovatele k návrhům na pořízení změny, otevření Územního plánu v obci Záhoří a následovně doplnit o další předložené žádosti.

Více

Autor: OÚ Publikováno 9. 4. 2019 11:11

Ministerstvo zemědělství informuje

Mimořádný rozsah kalamitního poškození lesních porostů v několika regionech České republiky vyžaduje, aby ke zvládnutí kalamity a ke zmírnění a urychlenému odstranění jejích následků byla přijata mimořádná opatření, přísnější než s jakými pracovala dosavadní lesnická provozní praxe. Viz vyhláška - opatření obecné povahy.

Více

Autor: Mze Publikováno 4. 4. 2019 15:20

Ministerstvo vnitra informuje (vydávání OP a CD)

informace k vydávání občanských průkazů (OP) a cestovních dokladů (CD) ve zkrácených lhůtách

Více

Autor: MV Publikováno 2. 4. 2019 11:33

Realizace prodloužení vodovodního řadu v osadě Dlouhý

Zastupitelstvo obce usnesením č.11 schválilo realizaci prodloužení vodovodu v osadě Dlouhý k pozemkovým parcelám pana Koudelky, Vunderera a Havelky. Místo stavby p.p.č. 1837/2, 680/9, 680/8, 682/1, 682/2, 681/1, 681/2 a 681/3 v k.ú. Smrčí u Semil

Více

Publikováno 2. 4. 2019 10:26

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, v neděli 7.dubna 2019

více informací a časový rozpis, viz příloha

Více

Publikováno 29. 3. 2019 11:05

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín zápisu 7.5.2019, kritéria MŠ Záhoří

Více

Autor: MŠ Záhoří Publikováno 29. 3. 2019 11:01