mapa

Obecní úřad

Obecní úřad v Záhoří sídlí v budově bývalé školy ve Smrčí. Budova je dominantou při hlavní silnici ze Semil do Železného Brodu. Kancelář obecního úřadu je umístěna v 1 patře budovy. Také je zde možné zhlédnout galerii pana profesora Hrachy. V přízemí budovy se nachází knihovna a zasedací místnost, která je využívána pro různé akce jako jsou besedy, zasedání zastupitelstva, vítání občánků a je zde možné vstoupit do svazku manželského.

Podívejte se, jak je u nás krásně!

Proměna naší obce za jedno desetiletí

 

Další videa naleznete zde.

Vodovod - hlášení poruch

tel. 481 688 153, 732 503 879

Údržba místních komunikací, zimní protahování

tel. 773 744 997

Bankovní spojení:

Číslo účtu obce, pro platbu poplatků: 165922425/0300
Variabilní symbol (VS):
1(Záhoří), 2(Smrčí), 3(Pipice), 4(Dlouhý), 5(Proseč) + číslo popisné
(příklad: poplatník na adrese Smrčí 32 uvede VS 232)

e-mail - kontakty

e-mailový kontakt na místní knihovnu
zahorkni@seznam.cz

e-mailový kontakt na zastupitelstvo obce a starostku
starostkazahori@tfnet.cz

Ve věcech úředních e-mailový kontakt
ouzahori@tfnet.cz

TSM Semily s.r.o.