Vesnice roku 2013
Vítěz v kategorii
Oranžová stuha
Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony > Archiv

ARCHIV - Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

NÁZEV VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

ÚČINNOST

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce Záhoří 17.7.2010
Jednací řád zastupitelstva obce Záhoří 15.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o poplatku ze psů  1.1.2011 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity 1.1.2011
Nařízení č. 2/2014, o zákazu pochůzkového a podomního prodeje 2.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 odpad  29.3.2015 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 odpad  1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou stanoví části školských obvodů základních škol 30.12.2017
Nařízení č. 2/2017, kterým se stanovují úseky chodníků, na kterých se nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 30.12.2017
Nařízení č. 1/2018, kterým se stanovují úseky  chodníků, na kterých se nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 28.12.2018
Vyhláška č. 1/2019  
Vyhláška č. 2/2019  
Vyhláška č. 3/2019  
Nařízení 1/2019  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 Veřejnoprávní smlouvy