Vesnice roku 2013
Vítěz v kategorii
Oranžová stuha
Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony, nařízení, dokumenty

Místní vyhlášky

NÁZEV

ÚČINNOST

Obecně závazná vyhláška obce Záhoří,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Záhoří o místním poplatku ze psů 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Záhoří o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce Záhoří 17.7.2010
Jednací řád zastupitelstva obce Záhoří 15.12.2010
Nařízení č. 2/2014, o zákazu pochůzkového a podomního prodeje 2.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou stanoví části školských obvodů základních škol 30.12.2017
Obecně závazná vyhláška obce Záhoří č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
1.1.2022
Vyhláška č. 2/2019 - místní poplatek ze psů 1.1.2020 
Vyhláška č. 1/2021 - místní poplatek z pobytu 26.3.2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
1.1.2022
Plán obnovy venkova 2023-2028.pdf 16.8.2023
Pravidla pro zřizování věcných břemen.pdf 1.9.2023
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

 Veřejnoprávní smlouvy