Vesnice roku 2013
Vítěz v kategorii
Oranžová stuha
Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Oznámení o uzavření smlouvy o provádění exekucí

Oznámení o uzavření smlouvy o provádění exekucíDatum konání:
7.6.2013

Oznámení o uzavření smlouvy o provádění exekucí

Obec Záhoří uzavřela rámcovou smlouvu o provádění exekucí se soudním exekutorem JUDr. Soňou Karasovou, se sídlem Exekutorského úřadu v Liberci, Truhlářská 2a/515, 460 01 Liberec 2.
Exekutor bude pro Obec Záhoří provádět exekuce v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) v platném znění.

Náklady exekuce jsou dle §87 odst.1 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemnosti, odměna a náhrada nákladů správce podniku a příslušná daň z přidané hodnoty. Náklady exekuce exekutor vymáhá po povinném (dlužníkovi). Výši nákladů exekuce upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb. (pozn. minimální náklady 7.865,-Kč).

Žádáme občany o včasnou úhradu místních poplatků (výše poplatku a termín úhrady dané vyhláškou o místních poplatcích) a poplatku za odběr pitné vody z veřejného vodovodu do doby splatnosti, uvedené na dokladu o vyúčtování odběru pitné vody (neuhrazením se dlužníky vystavuje riziku přerušení dodávky pitné vody a navýšení nákladů zpětpřipojení). V případě, že poplatky nebudou uhrazeny v řádném termínu, dlužník obdrží upomínku, pokud neuhradí ani po výzvě k úhradě (upomínce), obdrží platební výměr (s navýšením sazby poplatku na trojnásobek) a pokud neuhradí poplatek ani po vydání platebního výměru, budou dlužníci předáni k exekučnímu vymáhání. Ve vlastním zájmu si hlídejte termíny úhrady, neboť minimální náklady exekuce jsou 7.865,-Kč.

Za rok 2012 bylo předáno k exekučnímu vymáhání 15 dlužníků a 5 dlužníků požádalo o splátkový kalendář.

Příklad:

Dle obecně závazné vyhlášky Obce Záhoří č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je vyměřený místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v částce 500,-Kč za rok 2013 (splatnost nejdéle do 30.11.2013)

Pokud poplatník uhradí v řádném termínu do 30.11.2013, má splněnou poplatkovou povinnost.

Poplatník poplatek neuhradí, obdrží upomínku s náhradním termínem splatnosti.

Pokud dlužník uhradí, vše je v pořádku, pokud neuhradí, správce místního poplatku vystaví dlužníkovi platební výměr, kde navýší sazbu poplatku až na trojnásobek částky (tj. na 1.500,-Kč).

okud dlužník uhradí navýšenou sazbu místního poplatku dle platebního výměru, vše je v pořádku, pokud neuhradí, správce místního poplatku předá dlužníka k exekučnímu vymáhání JUDr. Soně Karasové. V tu chvíli se mu poplatek navyšuje minimálně o částku 7.865,-Kč.

Rekapitulace nákladů poplatníka:

Úhrada v době splatnosti: 500,-Kč
Úhrada při vydání platebního výměru: 1.500,-Kč
Úhrada při exekučním vymáhání: 1.500 + 7.865 = 9.365,-Kč
Uhradit všechny poplatkové povinnosti včas se poplatníkům vyplatí, snad každý pochopí že je pro něj rozdíl uhradit 500,-Kč nebo 1.500,-Kč nebo 9.365,-Kč, co myslíte?

Miloslava Koucká, starostka


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů