Vesnice roku 2013
Vítěz v kategorii
Oranžová stuha
Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Územní plán obce - informace

Zastupitelstvo obce usnesením č. 12/19 schválilo, na základě obdržených stanovisek pořizovatele k návrhům na pořízení změny, otevření Územního plánu v obci Záhoří a následovně doplnit o další předložené žádosti.

Více

Autor: OÚ Publikováno 9. 4. 2019 11:11

Ministerstvo zemědělství informuje

Mimořádný rozsah kalamitního poškození lesních porostů v několika regionech České republiky vyžaduje, aby ke zvládnutí kalamity a ke zmírnění a urychlenému odstranění jejích následků byla přijata mimořádná opatření, přísnější než s jakými pracovala dosavadní lesnická provozní praxe. Viz vyhláška - opatření obecné povahy.

Více

Autor: Mze Publikováno 4. 4. 2019 15:20

Ministerstvo vnitra informuje (vydávání OP a CD)

informace k vydávání občanských průkazů (OP) a cestovních dokladů (CD) ve zkrácených lhůtách

Více

Autor: MV Publikováno 2. 4. 2019 11:33

Realizace prodloužení vodovodního řadu v osadě Dlouhý

Zastupitelstvo obce usnesením č.11 schválilo realizaci prodloužení vodovodu v osadě Dlouhý k pozemkovým parcelám pana Koudelky, Vunderera a Havelky. Místo stavby p.p.č. 1837/2, 680/9, 680/8, 682/1, 682/2, 681/1, 681/2 a 681/3 v k.ú. Smrčí u Semil

Více

Publikováno 2. 4. 2019 10:26

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, v neděli 7.dubna 2019

více informací a časový rozpis, viz příloha

Více

Publikováno 29. 3. 2019 11:05

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín zápisu 7.5.2019, kritéria MŠ Záhoří

Více

Autor: MŠ Záhoří Publikováno 29. 3. 2019 11:01

Projednání požadavku na vydání OZV o regulaci používání hlučné zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo obce projednalo dne 12.3.2019 požadavek občanů na vydání OZV o regulaci používání hlučné zábavní pyrotechniky, usnesením č.18 schválilo nevydávat Obecně závaznou vyhlášku o regulaci používání hlučné zábavní pyrotechniky na území katastru obce Záhoří.

Více

Publikováno 18. 3. 2019 17:56

Kamerový systém na katastru obce

Zastupitelstvo dne 12.3.2019 schválilo kamerový systém na katastru obce Záhoří. Umístění kamer: střed osady Smrčí, příjezdové cesty (2 kamery), v osadě Dlouhý, na příjezd od Koberov a na kontejnery s tř. odpadem, kamery na vjezd do Pipic a směrem na čekárnu (opět problém s vandalizmem), dvě kamery na křižovatku do Záhoří ( monitoring příjezdových cest), na křižovatku u hřbitova v Záhoří. Dodavatel– DVI SYSTÉM, Komenského 780/33, Jablonec nad Nisou, cena 356.810,--Kč.

Více

Publikováno 18. 3. 2019 17:44

Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na podporu spolků

Zastupitelstvo obce Záhoří dne 12.3.2019 schválilo smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na podporu spolků pro rok 2019. TJ Sokol Záhoří , z.s. 30.000,-Kč, Myslivecký spolek Společný háj Záhoří 10.000,-Kč, TJ Sokol Dlouhý, z.s. 30.000,-Kč.

Více

Publikováno 15. 3. 2019 12:15

Revitalizace koloniálu Smrčí čp.59

Zastupitelstvo obce Záhoří schválilo, na základě architektonické studie zpracované Ing. Michalem Strnadem, zpracování projektové dokumentace. Revitalizace koloniálu Smrčí č.p. 59 bude realizována dle varianty 2C architektonické studie. Zastupitelstvo obce Záhoří pověřuje Ing. Michala Strnada zpracováním projektové dokumentace. V příloze je vizualizace nové podoby koloniálu.

Více

Publikováno 15. 3. 2019 11:57